38 Goedlachse Brusselaar vertelt over zijn eerste maanden als diaken

Onze gespreksgast Dirk Van Erps waakt niet alleen over illegale concurrentiepraktijken van bedrijven in de Europese Unie, maar sinds enkele maanden ook over de mensen die hem als diaken zijn toevertrouwd. Van zijn diakenwijding onthoudt hij vooral de handoplegging en de heiligenlitanie, een moment ‘dat de gewone tijd oversteeg’. Als diaken neemt hij enkele taken vrijwillig op zich als gevangenisaalmoezenier en tijdens de liturgie. Maar onder die taken ligt voor hem een diepere laag: de schoonheid van het zegenen, in naam van Christus en de kerk.

(foto: Laurens Vangeel)

38 Goedlachse Brusselaar vertelt over zijn eerste maanden als diaken
Uitgezonden door